ŠÉF – biografie Zdeňka Pohlreicha

Autor: Jan Kobylák / www.jankobylak.com

Foto: Tomáš Beran

Grafika, sazba: Jan Kulich